Da capo

L’oïda afinada intentant descomposar una composició preciosa.

Ara és un violí, ara un contrabaix. I una lletra enamorada…

Entre molts clons mundans i quotidians, em fa vibrar.

Però aquell pizzicatto em provoca mioclònies.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s