Què són els metges residents o MIR?

Els metges residents són aquells que al finalitzar els estudis universitaris en Medicina s’han presentat al examen MIR (Médico Interno Residente) i han obtingut una plaça per a adquirir una especialitat mèdica.

El MIR és una examen tipus test convocada cada any pel Ministerio de Sanidad, normalment a principis d’any, de 5 hores de duració, que es realitza de manera simultània a tot el territori espanyol. Enguany ha tingut lloc el 21 de gener del 2023.

Aquesta prova permet als metges especialitzar-se en una branca de la medicina, concretament s’oferten 45 especialitats mèdiques distribuïdes per tot Espanya. Així doncs es tria especilitat i localització, a un Hospital o Unitat Docent concreta.

Tot i que la majoria de metges acabats de llicenciar es presenten al MIR, la finalització de la carrera universitària ja permet exercir la medicina de manera lliure sense tenir especilitat com a metge general. La seva pràctica normalment té lloc en l’àmbit d’atenció primària, urgències o medicina laboral.

Unes setmanes després de la realització de la prova, es publiquen els resultats provisionals, permetent reclamar les respostes o resultats i fer esmenes. Finalment es publiquen la relació definitiva de resultats. Cada opositor opté un número d’ordre d’elecció de plaça per especialitat i centre.

El número 1, és qui ha tret millor nota de la prova i triarà primer. La tria de plaça és competitiva per a determinades especialitats; Cirurgia plàstica, Dermatologia, Cardiologia… que s’esgoten aviat. Per contra, la Medicina de Família i Comunitària sol tenir places vacants.

La tria i adjudicació de plaça fins l’any 2021 tenia lloc de manera presencial al Ministerio de Sanidad a Madrid. Arran del COVID, es duu a terme telemàticament, tot i l’oposició dels opositors.

Un cop adjudicades les places, els metges encara hauran d’esperar unes setmanes per a començar a treballar als seus nous llocs de feina, que, en moltes ocasions, no coneixen encara personalment. Són unes setmanes preuades per a visitar el nou centre de treball, fer canvi de domicili i gestions corresponents.

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) o el període de residència consta de 4 o 5 anys, segons l’especialitat. Als residents se’ls identifica normalment com a R1, R2, R3, R4 o R5, en funció de l’any de residència. El contracte es renova cada any, després d’una avaluació anual.

Un Real Decreto regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut. Però les competències en salut estan delegades a les comunitats autònomes. Potser per això, en algunes ocasions, com en situació de vaga laboral, s’ha fet palès la complexitat d’aquesta relació laboral especial. No són personal estructural, però a vegades, si convé, sí.

Els MIR tenen una jornada ordinària que no pot excedir las 37,5 horas setmanals de promig semestral, més la jornada complementària, que no pot excedir més de 7 guàrdies al mes. A la vaga de MIR del 2020 a Catalunya es va acordar un màxim de 48 hores setmanals de treball efectiu, incloses les guàrdies.

Els metges residents tenen un tutor i treballen sota la supervisió de metges adjunts (especialistes) de diferents especialitats en hospitals i/o centres d’atenció primària (CAP) per adquirir els coneixements i les habilitats clíniques necessàries per a la seva especialitat. El nivell de supervisió o autonomia del metge resident ha de ser gradual, segons l’any de residència i l’àmbit on tingui lloc la seva jornada laboral; a urgències, planta hospitalària, centres sanitaris adscrits, CUAP o CAP, però sempre ha de poder consultar a un metge adjunt si ho necessita.

La majoria de metges adjunts han estat anteriorment metges residents tutoritzats per altres metges i en la seva pràctica professional diària supervisen als MIR sense percebre cap retribució econòmica. Els metges tutors i organitzadors docents sí que són compensats econòmicament per a dedicar part de la seva jornada a la docència.

El fet d’acabar la residència no comporta l’adjudicació de plaça permanent al centre on s’ha cursat l’especialitat; el contracte finalitza i el nou metge especialista ha de procurar-se un de nou. Hi ha un sistema d’oposicions diferent al MIR per a ser metge especialista amb plaça fixa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s